Levné svíčky na Heurece.cz
Naše recenze na portálu Heureka.cz


 

NAŠE SVÍČKY, SVÍCNY A LEVNÉ DÁREČKY VÁM DORUČÍME:

Možnost odeslání zásilkovna.cz

 

Balíková revoluce - možnosti odeslání


VŠE O NÁKUPU - JAK NAKUPOVAT » Odstoupení ve 14 denní lhůtě

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Spotřebiteli, který odstoupí od smlouvy budou řádně a včas vrácené peníze, které vynaložil na koupi vraceného zboží mimo peněz vynaložených na dopravu a platbu zboží tj. např. dopravné, doběrečné atp.

Kupující spotřebitel:

 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Jméno: _______________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________

Prodávající: Romana Matoušková, Zahradní 549, Velim 281 01

IČ: 40004287

Adresa pro zaslání odstoupení ve 14 denní lhůtě:

Romana Matoušková, Zahradní 549, Velim 281 01

 

Datum prodeje (dle prodejního dokladu): _____________________

Číslo prodejního dokladu (faktury nebo prodejky): _____________________

Číslo objednávky: _____________________

Označení vráceného zboží (dle objednávky nebo prodejního dokladu):

______________________________________________________________________

 

Vyberte, jakým způsobem požadujete vrátit peníze:

 

Na bankovní účet              x          Složenkou na uvedenou adresu

__________________________________________________________________

 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

_______________________________ / ____________

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

 

Ostatní poznámky:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

V ____________________________ Dne:________________ Podpis:_____________________________

 

- V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE ZBOŽÍ VRÁTIT A ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY FORMULÁŘ VYTISKNĚTE NEBO SI HO MŮŽETE STÁHNOUT NA VÁŠ POČÍTAČ PO KLIKNUTÍ -> FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ DO 14 DNÍ